Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Wiskunde

Visie op verrijkingsonderwijs in het vak wiskunde

Wiskunde is een vak dat zich bij uitstek leent voor verrijkingsonderwijs in alle niveaus van het onderwijs. Het is enorm rijk aan onderwerpen die een beroep doen op analytische en creatieve vermogens.

Leerlingen met een groter dan gemiddelde interesse in wiskunde hebben daar niet zelden ook een grotere aanleg voor. Ze kunnen zich met minder oefenmateriaal de lesstof meestal ook in kortere tijd eigen maken. Eenmaal in het voortgezet onderwijs, is het vaak onwenselijk dat ze ver vooruit gaan lopen bij wiskunde. Dat is in de meeste gevallen niet praktisch in verband met de manier waarop het toetsen georganiseerd is. Compacten is dus nodig, maar versnellen is niet wenselijk. Bij het aanbieden van verrijkingsopdrachten moet dus goed gelet worden op de inhoud.

Er kan gekozen worden voor verdiepende opdrachten, die aansluiten bij de lesstof, verbredende opdrachten over onderwerpen die geen deel uitmaken van het standaardcurriculum, of puzzels, die hogere denkvaardigheden stimuleren, zonder dat specifieke wiskundige inhoud aan de orde komt.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties