Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Kunstvakken

Visie op verrijking van kunstvakken

Het verrijken van de beeldende kunstvakken kan zowel verbredend als verdiepend van aard zijn. Het gaat dan om het ontdekken of juist verder ontwikkelen van talenten van begaafde leerlingen.

Mogelijkheden om verrijking vorm te geven

In de onderbouw kan de vaksectie ervoor kiezen het onderwijs te verbreden. Ze kan de leerling bijvoorbeeld kennis laten maken met de verschillende kunstdisciplines, doen aan smaakontwikkeling (met betrekking tot genres, stromingen, kunstenaars) of de mogelijkheden van verschillende technieken en materialen (van grafische vormgeving, film tot 3D-printen) laten verkennen.

In de bovenbouw zou de vaksectie de voorkeur kunnen geven aan verrijking door verdieping. De kunstvakken bieden hiervoor binnen het onderdeel 'vaktheorie' mogelijkheden, denk aan beeldbeschouwen of reflectie op het creatieve proces middels persoonlijke reflectievragen. Ook zijn er mogelijkheden bij het onderdeel 'praktijk': de leerling ontwikkelt aan de hand van een individuele probleemstelling ideeën en probeert die beeldend uit te werken.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties