Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Schoolontwikkeling

Waar staat de school nu, in welke richting wil ze zich ontwikkelen en hoe komt ze van een heldere visie naar ingebed beleid?

Om binnen het onderwijs ook recht te kunnen doen aan de behoeften, capaciteiten en interesses van getalenteerde en begaafde leerlingen is het noodzakelijk dat hier binnen alle schoolontwikkelingstrajecten structureel aandacht aan besteed wordt. Op die manier kan beleid voor getalenteerde en begaafde leerlingen ingebed worden binnen de school en is de continuïteit geborgd.

Er zijn diverse hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om te bepalen in welke richting de school zich verder wil ontwikkelen en daarbij de verbinding te leggen met de bestaande schooleigen praktijk en ontwikkelingen die rondom andere thema's in een school gaande zijn.

  • De ontwikkelcyclus leidt tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling. De cyclus bestaat uit vier stappen: onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren, evalueren. Bij iedere stap worden handreikingen geboden.
  • De digitale checklist (Hoog)begaafdenwijzer voortgezet onderwijs geeft de verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs en biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op uw school
  • Met behulp van de OntwikkelWijzer kan verkend worden wat nodig is voor verdere schoolontwikkeling.