Inloggen?

Inloggen Help

Arrangementen/schoolportretten

Recht doen aan verschillen binnen de mogelijkheden van de school

Het aanbod voor leerlingen die meer aan kunnen, is in het voortgezet onderwijs zeer divers evenals de wijze waarop het georganiseerd is. De verschillende voorbeeldarrangementen weerspiegelen alle  een bepaalde visie/ invalshoek voor talentontwikkeling. In onderstaand model worden de verschillende invalshoeken weergegeven. De voorbeeldarrangementen zijn geordend volgens deze vier kwadranten. Veel scholen bieden arrangementen uit meer dan één kwadrant.

Van enkele scholen zijn schoolportretten gemaakt. Bij de totstandkoming van de portretten is onder andere verkend vanuit welke visie op talentontwikkeling de scholen invulling geven aan talentprogramma's. De schoolportretten dienen als inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op havo en vwo. Ook de schoolportretten zijn volgens de kwadranten geordend. Wanneer een school apsecten heeft uit meerdere kwadranten, is het schoolportret geplaatst in het kwadrant waar het grootste accent ligt.

Zowel de voorbeeldarrangementen als de schoolportretten zijn via het rechtermenu van de vier kwadranten te vinden.

Wilt u weten welke invalshoek bij uw school past? Doe dan de quickscan!

Voorbeelden van schoolportretten talentontwikkeling havo en vwo