Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Doorgaande lijn

Een doorgaande lijn betekent dat de leerling gedurende zijn schoolloopbaan een continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Dit betreft zowel de jaren die hij/ zij doorbrengt op één bepaalde school of opleiding, als tijdens de overstap naar een andere school of opleiding, in het bijzonder de overstap van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs.

Een goede aansluiting houdt in dat er sprake is van een zogenaamde warme overdracht en van een voortzetting van onderwijs- en begeleidingsaanpassingen die blijkbaar goed werken bij de leerling.

Afhankelijk van mogelijkheden van afstemming op individueel niveau van de leerling, wordt het aanbod van de diverse vakken aangepast aan het individuele niveau van de leerling. Dit geldt bij de overstap van de ene klas/ groep naar de volgende klas/ groep, en zou ook moeten gelden bij de overstap van de ene school naar een volgende school/ opleiding.

Een andere mogelijkheid is dat de leerling voorbereid wordt op de vervolgopleiding, bijvoorbeeld door deelname aan projecten op het voortgezet onderwijs terwijl de leerling nog in het primair onderwijs zit of bijvoorbeeld door het volgen van een universiteitsprogramma tijdens het voortgezet onderwijs. Met name de arrangementen binnen het kwadrant 'profileer je talent' bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Door verder te gaan in het rechtermenu krijgt u zicht op meerdere initiatieven.