Inloggen?

Inloggen Help

Hulpmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Leerlingevaluatie talentgerichte leeractiviteiten

  Leerlingevaluatie_talentlessen.docx

  Voorbeeld van een vragenlijst voor leerlingen met als doel leeractiviteiten binnen een talentenprogramma te evalueren.

  1011
  Geplaatst door Redactie SLO

  Beoordeling: kernvragen en voorbeeldinstrumenten

  kernvragen_voor_beoordeling_en_voorbeeldinstrumenten.docx

  Met deze kernvragen kunt u komen tot een zinvolle beoordeling van leeractiviteiten.

  763
  Geplaatst door Redactie SLO

  Stappenplan leeractiviteiten ontwikkelen

  stappenplan met formats ontwikkelen leeractiviteiten .docx

  Met behulp van dit stappenplan en verschillende formats kunt leeractiviteiten ontwikkelen.

  408
  Geplaatst door Redactie SLO

  Checklist criteria voor uitdagend aanbod havo-vwo

  checklist criteria uitdagend aanbod havo-vwo.docx

  Het evalueren/beoordelen van het lesmateriaal op basis van vooraf vastgestelde criteria, om zodoende eventuele verbeteringen door te voeren.

  250
  Geplaatst door Redactie SLO

  Format beleidsplan talentontwikkeling havo-vwo

  beleidsplan-talentontwikkeling-havo-vwo.docx

  In het format beleidsplan kunt u kort en bondig het beleidsplan talentontwikkeling formuleren

  195
  Geplaatst door Redactie SLO

  Format projectplan talentontwikkeling havo-vwo

  Projectplan-talentontwikkeling-havo-vwo.docx

  Met het format kunt u een projectplan voor talentontwikkeling opstallen.

  396
  Geplaatst door Redactie SLO

  Web der bevoegden

  Web der bevoegden.docx

  Kom tot een helder overzicht van alle betrokkenen, beslissers en contactpersonen waar u mee te maken krijgt bij het maken van een programma voor talentontwikkeling.

  1156
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor evaluatiefase talentontwikkeling havo-vwo

  monitor-talentontwikkeling-evaluatie.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van onderwijs voor talentontwikkeling blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde mo

  822
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor uitvoeringsfase talentontwikkeling

  monitor-talentontwikkeling-uitvoering.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op

  826
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor ontwerpfase talentontwikkeling havo-vwo

  monitor-talentontwikkeling-ontwerpfase.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op

  690
  Geplaatst door Redactie SLO