Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Het gat tussen naar school willen en niet durven

Waarom het voor zeer getalenteerde drop-outs onoverbrugbaar kan lijken om de weg naar school terug te vinden... Een...

Plannen vanuit ruimte

Veel hoog getalenteerde leerlingen hebben moeite met het maken van huiswerk. Docent en leerlingen trekken aan het...

Naar beter toegeruste leraren en schoolleiders

Docenten en schoolleiders voelen zich onvoldoende toegerust. Staatssecretaris Dekker stelt in zijn kamerbrief...

Naar onderwijs waarin presteren loont

Leerlingen vinden dat presteren niet genoeg wordt beloond. Staatssecretaris Dekker stelt in zijn kamerbrief...