Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Aansluiting po-vo

Een doorgaande lijn po/vo voor (hoog)begaafde leerlingen is zeer belangrijk en gewenst. Daarom is onderstaande handreiking met bijbehorende checklist 'Doorgaande lijn po-vo' ontwikkeld.

Dit instrument biedt basisscholen en scholen voortgezet onderwijs handvatten om de overdracht voor de hoogbegaafde leerlingen te optimaliseren. Het instrument is ontwikkeld door SLO en CPS in het kader van het Landelijke Informatiepunt Hoogbegaafdheid.

Scholen in het voortgezet onderwijs bieden steeds vaker een programma aan voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 of 8 van toeleverende basisscholen. Dit programma varieert van projectonderwijs op de basisschool door vo docenten en/of leerlingen uit  vo bovenbouwklassen (deze leerlingen maken dan een lessenreeks rondom een vakoverstijgend thema als profielwerkstuk). Of vo leerlingen die deelnemen aan een tutoringproject, waarbij ze basisschoolleerlingen begeleiden en voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Ook volgen leerlingen uit het primair onderwijs regelmatig wiskundeonderwijs op een vo school.

Andere voorbeelden van projecten ter bevordering van de doorgaande leerlijn voortgezet onderwijs, vindt u op de website van Bèta Excellent.