Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Ontwikkelcyclus

Om te komen tot een gestructureerde  aanpak voor talentontwikkeling kunt u gebruikmaken van de ontwikkelcyclus.

Als u werkt volgens de ontwikkelcyclus, begint u met het vastleggen van wat u precies wilt bereiken en werkt u vervolgens toe naar concrete lesmaterialen. Aan het eind van de cyclus evalueert u of alles nog naar wens verloopt en of bijstellingen nodig zijn.

De cyclus bestaat uit vier stappen:

  1. Onderzoeken
  2. Ontwerpen
  3. Uitvoeren
  4. Evalueren

Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen maakt SLO onderscheid tussen vier verschillende modellen voor talentontwikkeling. Deze modellen komen ook terug in de voorbeelden die gebruikt worden bij de ontwikkelcyclus.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties