Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Bewegingsonderwijs & sport

Visie bewegingsonderwijs & sport op vakspecifiek verrijken

Slim bewegen

Bij bewegingsonderwijs leren leerlingen bewegings- en regelvaardigheden en verdiepen zij hun kennis en inzicht, zodat zij kunnen deelnemen aan bewegen en sport in al haar verschijningsvormen met bijbehorende contexten en motieven. Vier kwaliteitssleutels of invalshoeken zijn: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen beleven.

Voor vakspecifiek verrijken is gekozen voor een nieuwe invalshoek, namelijk slim bewegen. Hierbij ligt de focus op het vergroten van kennis en inzicht in bewegen en sport. Doelgroep zijn leerlingen die liever via bewustwording bekwaam willen worden in bewegen en sport, die 'stil' willen staan bij het doen. Doel is deze leerlingen nieuwsgierig te maken naar achtergronden van bewegen en sporten. Het gaat hierbij om de volgende thema's: stilstaan bij bewegen en sporten, slimme sportkeuze en slimmer sporten.

 

Stilstaan bij bewegen en sport bestaat uit allerlei opdrachten met betrekking tot bewegen en sport waar leerlingen afhankelijk van hun interesse en ambitie een keuze uit kunnen maken. Alle opdrachten worden gekenmerkt door een open antwoord. Bij Slimme sportkeuze vullen de leerlingen de een sportkeuzetest in en geven de leerlingen zichzelf en/of een ander een sportadvies. Bij Slimmer sporten vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun zelfregulatie in de gymles en vergelijken deze met hun zelfregulatie in hun eigen sport, bij andere vakken en met andere hobby's en dagelijkse klusjes: hoe maak ik van mezelf een slimmere sporter?

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties