Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Natuurkunde

Visie op verrijkingsonderwijs bij natuurkunde

Verrijkingsonderwijs is bij uitstek geschikt om de kennis van leerlingen te verdiepen op het gebied van de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen. Door deze verdieping kan het natuurwetenschappelijk denken en werken van leerlingen op een hoger plan gebracht worden. Daarbij gaan leerlingen aan de slag met het zoeken van verklaringen voor fysische verschijnselen. Dit kan onder meer door het doen van allerlei soorten van onderzoek, met daarbij de nadruk op experimenteel onderzoek. Leerlingen stellen vragen en formuleren hypotheses.

Om te komen tot mogelijke verklaringen gaat het om analyseren, het stellen van de juiste onderzoeksvragen en het ontwerpen van een doelmatig (experimenteel) onderzoek, waarbij de benodigde aanwezige fysische kennis en vaardigheden worden toegepast en/of waarbij de benodigde fysische kennis wordt bestudeerd en daarna toegepast. Opdrachten bieden ruimte aan de nieuwsgierigheid van leerlingen en laten de uitdagingen van de natuurwetenschap zien. De verbreding in toepassingen en verdieping in concepten helpen leerlingen zich bewust te worden van hun eigen interesses en ambities. De verscheidenheid aan onderwerpen en contexten is belangrijk om leerlingen te interesseren, maar zal worden beperkt door de beschikbare tijd.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties