Inloggen?

Inloggen Help

Duits

Visie op verrijkingsonderwijs bij Duits

In het vak Duits staan communicatieve vaardigheden centraal die leerlingen in studie, beroep en samenleving nodig hebben. Daarnaast vraagt het leren van een taal een grote betrokkenheid en een open en reflectieve houding van leerlingen ten opzichte van henzelf en andere culturen. Het laat je proeven van culturen door middel van literatuur, kunst, theater, film en muziek. Bij verrijking word je uitgedaagd op al deze gebieden. Docenten en leerlingen kunnen de lat zo hoog leggen als ze zelf willen.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.