Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Frans

Visie op verrijkingsonderwijs in het vak Frans

In het vak Frans staan communicatieve vaardigheden centraal die leerlingen in studie, beroep en samenleving nodig hebben. Daarnaast vraagt het een grote betrokkenheid en een open en reflectieve houding van leerlingen ten opzichte van henzelf en andere culturen. Het laat je proeven van culturen door middel van literatuur, kunst, theater, film en muziek. Bij verrijking word je uitgedaagd op al deze gebieden. Docenten en leerlingen kunnen de lat zo hoog leggen als ze zelf willen.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties