Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Biologie

Visie op verrijkingsonderwijs bij biologie

Door kennis en inzicht van leerlingen op het gebied van biologie te verdiepen en verbreden, kan het natuurwetenschappelijk denken en werken van leerlingen op een hoger plan gebracht worden. Leerlingen gaan aan de slag met het zoeken naar verklaringen voor biologische verschijnselen, door (bijvoorbeeld) het doen van onderzoek, met de nadruk op experimenteel onderzoek. Leerlingen stellen vragen en formuleren hypotheses. Door analyseren, het stellen van de juiste onderzoeksvragen en het ontwerpen van een doelmatig onderzoek komen leerlingen tot mogelijke verklaringen, waarbij de benodigde aanwezige biologische kennis en vaardigheden worden toegepast en/of waarbij de benodigde biologische kennis wordt bestudeerd en daarna toegepast. Door verrijkt biologieonderwijs krijgen leerlingen meer biologische kennis en inzicht en kunnen biologische vaardigheden zoals vorm-functie-denken, ecologisch denken, evolutionair denken en systeem denken verder ontwikkeld worden.
In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties