Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Geschiedenis

Visie op verrijkingsonderwijs bij geschiedenis

Verrijkingsonderwijs is bij uitstek geschikt om het historisch denken en redeneren van leerlingen te verdiepen en daarmee op een hoger plan te brengen. Bij historisch denken en redeneren gaan leerlingen aan de slag met informatie over het verleden om historische verschijnselen te beschrijven, te vergelijken en/of te verklaren. Hierbij stellen zij historische vragen, gebruiken ze historische (meta) concepten en vormen zij zich een beeld van de tijd (contextualiseren). Uitspraken over het verleden onderbouwen zij met argumenten die gebaseerd zijn op bewijs uit bronnen.

Bij historisch denken en redeneren gaat het met name om:

  1. Stellen van vragen
  2. Gebruik van bronnen
  3. Contextualiseren
  4. Argumenteren
  5. Gebruik van inhoudelijke concepten
  6. Gebruik van metaconcepten

Uitgaande van de (gereviseerde) taxonomie van Bloom wordt bij historisch denken en redeneren naast herinneren, begrijpen en toepassen, vooral een beroep gedaan op de hogere denkvaardigheden, analyseren, evalueren en creëren. Opdrachten in methodes bieden meer begaafde leerlingen niet altijd voldoende uitdaging. Als de docent deze leerlingen aangepast lesmateriaal wil aanbieden, kan hij deze zelf ontwikkelen of zoeken in bijvoorbeeld het excel-bestand op de website.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties