Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Analytisch denken

Analytisch denken = het effectief oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Je weet welke informatie nodig is om een probleem op te lossen. Ingewikkelde problemen deel je op in kleinere onderdelen. Zo zorg je voor meer overzicht in het geheel. Je herkent verschillen en overeenkomsten en ziet verbanden. Je trekt logische conclusies.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ANALYTISCH DENKEN

♦ Ik herken verschillen en overeenkomsten

Ik zie het verband tussen oorzaak en gevolg (als dit, dan dat…)

Ik maak vraagstukken makkelijker door ze op te delen in kleinere delen

Ik deel informatie in stukken om het geheel beter te begrijpen

Ik begrijp de bedoeling van een opdracht en vraag ernaar als dit nog niet duidelijk is

Ik leg verbanden tussen verschillende stukken informatie en herken relaties

Ik zoek naar meer informatie om me ergens verder in te verdiepen

Ik herken wat het doel van iets is, kan dit samenvatten en uitleggen aan anderen

♦ Ik houd overzicht en breng een logische samenhang aan

Ik laat in mijn producten zien dat ik kennis van en inzicht in een onderwerp heb