Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Analytisch denken

Analytisch denken = het effectief oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Je weet welke informatie nodig is om een probleem op te lossen. Ingewikkelde problemen deel je op in kleinere onderdelen. Zo zorg je voor meer overzicht in het geheel. Je herkent verschillen en overeenkomsten en ziet verbanden. Je trekt logische conclusies.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ANALYTISCH DENKEN

♦ Ik herken verschillen en overeenkomsten

Ik zie het verband tussen oorzaak en gevolg (als dit, dan dat…)

Ik maak vraagstukken makkelijker door ze op te delen in kleinere delen

Ik deel informatie in stukken om het geheel beter te begrijpen

Ik begrijp de bedoeling van een opdracht en vraag ernaar als dit nog niet duidelijk is

Ik leg verbanden tussen verschillende stukken informatie en herken relaties

Ik zoek naar meer informatie om me ergens verder in te verdiepen

Ik herken wat het doel van iets is, kan dit samenvatten en uitleggen aan anderen

♦ Ik houd overzicht en breng een logische samenhang aan

Ik laat in mijn producten zien dat ik kennis van en inzicht in een onderwerp heb

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties