Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zelfsturing

Zelfsturing = het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door doelen te stellen en ook bij tegenslagen doorzetten.

Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en voor een verzorgd resultaat. Je stelt haalbare doelen die uitdagen en werkt volgens een zelf gemaakt plan. Je vraagt op tijd hulp als je er zelf niet uikomt. Je focust op je doel en stelt plannen bij als het nodig is.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ZELFSTURING

♦ Ik begin uit mezelf met mijn werk en houd mijn aandacht erbij

♦ Ik vraag op tijd hulp als ik er zelf niet uitkom

♦ Ik werk volgens een zelfgemaakt (stappen)plan met haalbare doelen en stel het bij als dat nodig is.

♦ Ik werk netjes en lever een verzorgd resultaat

♦ Ik heb de spullen bij me wanneer ik het nodig heb

♦ Ik doe wat belangrijk is binnen de beschikbare tijd; ik stel prioriteiten

♦ Ik hanteer een relativerende instelling en denk dan: "het valt eigenlijk wel mee"

♦ Ik probeer nieuwe manieren uit om iets te bereiken

♦ Ik heb controle over mijn emoties en gedrag; kan dit reguleren

♦ Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leerproces

♦ Ik denk na over wat ik doe

♦ Ik bedenk hoe ik verder kan bij uitgestelde aandacht