Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Zelfsturing

Zelfsturing = het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door doelen te stellen en ook bij tegenslagen doorzetten.

Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en voor een verzorgd resultaat. Je stelt haalbare doelen die uitdagen en werkt volgens een zelf gemaakt plan. Je vraagt op tijd hulp als je er zelf niet uikomt. Je focust op je doel en stelt plannen bij als het nodig is.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ZELFSTURING

♦ Ik begin uit mezelf met mijn werk en houd mijn aandacht erbij

♦ Ik vraag op tijd hulp als ik er zelf niet uitkom

♦ Ik werk volgens een zelfgemaakt (stappen)plan met haalbare doelen en stel het bij als dat nodig is.

♦ Ik werk netjes en lever een verzorgd resultaat

♦ Ik heb de spullen bij me wanneer ik het nodig heb

♦ Ik doe wat belangrijk is binnen de beschikbare tijd; ik stel prioriteiten

♦ Ik hanteer een relativerende instelling en denk dan: "het valt eigenlijk wel mee"

♦ Ik probeer nieuwe manieren uit om iets te bereiken

♦ Ik heb controle over mijn emoties en gedrag; kan dit reguleren

♦ Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leerproces

♦ Ik denk na over wat ik doe

♦ Ik bedenk hoe ik verder kan bij uitgestelde aandacht

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties