Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Profielfoto van Frauke Lockefeer

Placemats Talenten van jonge kinderen zien en begeleiden

Beste mijnheer, mevrouw, zijn -naast downloads- ook de hardpapieren placemats te verkrijgen van 'talenten van jonge kinderen zien en begeleiden'? Zo ja, kan ik die per post bestellen, of kan ik ze ergens komen ophalen.  Het gaat om ongeveer 50 stuks. Met vriendelijke groet, Frauke Lockefeer