Inloggen?

Inloggen Help

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Uitdagend en functioneel taalonderwijs

  Taalonderwijs kan veel rijker en betekenisvoller dan de meeste scholen nu gewend zijn. Er ligt een te sterke nadruk op schriftelijke taal, waarbij de opdrachten in de werkboeken grotendeels gesloten zijn, want er moet een antwoordenboek bij passen. Hierdo

  294
  Geplaatst door Dolf Janson

  Rekenonderwijs kan anders

  Rekenonderwijs wordt op de meeste scholen vooral bepaald door (de inhoud en opbouw van) de rekenmethode. Leerlingen worden geacht die te volgen in het daarin aangegeven tempo en volgorde en met de in de werkboeken aangeboden vormen. Dat is niet wat artike

  287
  Geplaatst door Dolf Janson

  slim leren met een PLP

  Welke doelen stellen we voor onze cognitief talentvolle leerlingen.pdf

  Welke doelen kies je voor je leerlingen? Kijkend naar de onderwijsbehoefte van cognitief talentvolle leerlingen is de constatering dat leerstofdoelen niet het belangrijkste zijn voor deze groep. Naast een goede relatie met de leerkracht heeft deze leerlin

  722
  Geplaatst door Ageeth Bos

  Positive Discipline

  Het boek Opvoeden met Positive Discipline van Jane Nelsen, met daarin alle onderwerpen voor thuis en in de klas - nu beschikbaar in het Nederlands

  656
  Geplaatst door Neda Djavdan-Badcoubei

  Onderzoeken met de klas

  Wetenschap en technologie (W&T) is overal om ons heen en leent zich dan ook bij uitstek om op een thematische en vakoverstijgende manier aan te bieden. We laten scholen en leerkrachten zien hoe je op een hele leuke manier en onder deskundige...

  760
  Geplaatst door Anne van den Bos

  Xperimenta Magazine

  Het Xperimenta Magazine is gemaakt voor nieuwsgierige kinderen in de bovenbouw van de basisschool en in de onderbouw van de middelbare school. Het magazine komt voort uit de Xperimenta-middagen die maandelijks worden gehouden. Xperimenta Magazine is een i

  885
  Geplaatst door Anne van den Bos

  AD(H)D! Een positieve benadering

  In dit boek ligt de focus op de positieve eigenschappen van iemand met AD(H)D, en hoe deze talenten, gaven en vermogens te benutten, als brandpunt.

  1252
  Geplaatst door Peter Ramaekers

  Kwaliteitskaart Stimulerend Signaleren

  Kwaliteitskaart_Stimulerend_signaleren.pdf

  In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen. Een stimulerende omgeving maakt signaleren mogelijk.

  4533
  Geplaatst door Redactie SLO

  Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

  uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

  Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en controleverlies en verveling voorkomt.

  3640
  Geplaatst door Redactie SLO

  Zelfsturend leren met een puberbrein

  Artikel Zelfsturend leren met een puberbrein.pdf

  In dit onderzoek komt naar voren dat een substantiële groep leerlingen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs moeilijkheden ervaart met executieve functies en dat er een verband bestaat tussen de mate van ontwikkeling van metacognitieve functies

  1659
  Geplaatst door Jacqueline Saalmink
Functie(s): expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: JansonAdvies
Functie(s): Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: Comperio College
Functie(s): Opleider/trainer, Uitgever
Functie(s): Projectleider
Organisatie: Zelfstandige
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Sleutel tot jouw talent