Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Bijzondere leerlingen, opmerkelijke reacties..

Mogen bijzondere leerlingen hun eigen ontwikkeling volgen? Opmerkelijke reacties in de media bij bijzondere...

Diep

Hoe diep ga jij als het gaat om natuur, wetenschap en techniek (NWT) bij jou op school? Laat je leerlingen hun...

Project BOKS-We zijn altijd bij onze kern gebleven

Blog over de ontwikkelingen binnen project BOKS, een nieuwe innovatieve tool voor het basisonderwijs om talent te...

beLEEF

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Of niet?

Het gat tussen naar school willen en niet durven

Waarom het voor zeer getalenteerde drop-outs onoverbrugbaar kan lijken om de weg naar school terug te vinden... Een...

Plannen vanuit ruimte

Veel hoog getalenteerde leerlingen hebben moeite met het maken van huiswerk. Docent en leerlingen trekken aan het...