Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Zelfinzicht

Zelfinzicht = het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten waar de eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen nog bereikt moeten worden.

Je onderzoekt waar je goed en minder goed in bent. Je weet wat je leuk vindt en wat het beste bij je past. Met gevoelens kun je omgaan en je stemt af op anderen. Kritiek gebruik je in je voordeel en je begrijpt dat je van tegenslagen kunt leren. Je weet wat je wil en gaat daar ook voor.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ZELFINZICHT

♦ Ik ben blij met wie ik ben en ben trots op wat ik doe en kan

♦ Ik onderzoek waar ik goed en minder goed in ben

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf werken aan waar ik minder goed in ben

♦ Ik gebruik kritiek en tegenslagen om mezelf beter te leren kennen

♦ Ik doe de dingen zo goed mogelijk en stel eisen passend bij mijn mogelijkheden: niet te hoog en niet te laag

♦ Ik weet wat ik leuk, boeiend en waardevol vind en wat het beste bij me past

♦ Ik heb inzicht in welke verantwoordelijkheid ik aan kan

♦ Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor

♦ Ik houd rekening met gevoelens van mezelf en anderen

♦ Ik benut kansen in mijn omgeving om verder te komen

♦ Ik ga om met de belemmeringen die ik ervaar in mijn omgeving en onderzoek wat ik hiervan kan leren

♦ Ik accepteer waar ik geen invloed op heb

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties