Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zelfinzicht

Zelfinzicht = het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten waar de eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen nog bereikt moeten worden.

Je onderzoekt waar je goed en minder goed in bent. Je weet wat je leuk vindt en wat het beste bij je past. Met gevoelens kun je omgaan en je stemt af op anderen. Kritiek gebruik je in je voordeel en je begrijpt dat je van tegenslagen kunt leren. Je weet wat je wil en gaat daar ook voor.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ZELFINZICHT

♦ Ik ben blij met wie ik ben en ben trots op wat ik doe en kan

♦ Ik onderzoek waar ik goed en minder goed in ben

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf werken aan waar ik minder goed in ben

♦ Ik gebruik kritiek en tegenslagen om mezelf beter te leren kennen

♦ Ik doe de dingen zo goed mogelijk en stel eisen passend bij mijn mogelijkheden: niet te hoog en niet te laag

♦ Ik weet wat ik leuk, boeiend en waardevol vind en wat het beste bij me past

♦ Ik heb inzicht in welke verantwoordelijkheid ik aan kan

♦ Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor

♦ Ik houd rekening met gevoelens van mezelf en anderen

♦ Ik benut kansen in mijn omgeving om verder te komen

♦ Ik ga om met de belemmeringen die ik ervaar in mijn omgeving en onderzoek wat ik hiervan kan leren

♦ Ik accepteer waar ik geen invloed op heb