Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Creatief denken

Creatief denken = het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen.

Je kunt flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden en doorziet problemen. Je bedenkt veel nieuwe ideeën en komt met nieuwe vragen. Ook kun je ideeën aan elkaar verbinden. Bij problemen creëer jij originele oplossingen.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

CREATIEF DENKEN

♦ Ik bedenk meerdere oplossingen voor een vraagstuk of probleem

♦ Ik kom met originele oplossingen en bedenk vernieuwende ideeën

Ik let op (onopvallende) details en voeg details toe aan eerdere ideeën

Ik zet mijn ideeën op een creatieve manier om in producten

Ik zie meerdere denkrichtingen en verander flexibel van denkrichting

♦ Ik leg (onverwachte) verbanden en combineer verschillende soorten informatie tot een nieuw geheel

♦ Ik leg verbanden tussen heel verschillende onderwerpen (denk associatief)

♦ Ik heb een ongewone kijk op vraagstukken en stel nieuwe vragen

Ik gebruik beelden (in gedachten) en maak rijk geïllustreerde producten

Ik doorzie problemen en ontdek nieuwe problemen

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties