Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Creatief denken

Creatief denken = het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen.

Je kunt flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden en doorziet problemen. Je bedenkt veel nieuwe ideeën en komt met nieuwe vragen. Ook kun je ideeën aan elkaar verbinden. Bij problemen creëer jij originele oplossingen.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

CREATIEF DENKEN

♦ Ik bedenk meerdere oplossingen voor een vraagstuk of probleem

♦ Ik kom met originele oplossingen en bedenk vernieuwende ideeën

Ik let op (onopvallende) details en voeg details toe aan eerdere ideeën

Ik zet mijn ideeën op een creatieve manier om in producten

Ik zie meerdere denkrichtingen en verander flexibel van denkrichting

♦ Ik leg (onverwachte) verbanden en combineer verschillende soorten informatie tot een nieuw geheel

♦ Ik leg verbanden tussen heel verschillende onderwerpen (denk associatief)

♦ Ik heb een ongewone kijk op vraagstukken en stel nieuwe vragen

Ik gebruik beelden (in gedachten) en maak rijk geïllustreerde producten

Ik doorzie problemen en ontdek nieuwe problemen