Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Samen leren

Samen leren = samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel en bijdragen aan het bevorderen van een goede onderlinge sfeer. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor zo goed mogelijk inzetten.

Je richt je met elkaar op een gemeenschappelijk doel. Je werkt samen om dit doel te bereiken. Je zet je in voor een goede onderlinge sfeer. Je maakt een product, waaraan iedereen heeft kunnen bijdragen.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

SAMEN LEREN

♦ Ik blijf mezelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij horen wat ik vind en hoe ik me voel

♦ Ik houd rekening met de (afgesproken) regels die voor de groep belangrijk zijn

♦ Ik herken en benut sterke kanten van anderen om een gezamenlijk doel te bereiken

♦ Ik enthousiasmeer anderen om samen ergens een succes van te maken

♦ Ik verdeel taken samen met anderen op een manier die voor iedereen goed werkt

♦ Ik vervul in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken

♦ Ik zie en begrijp hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun beleving of cultuur

♦ Ik ben in staat te herkennen wanneer samenwerken belangrijk is

♦ Ik werk samen met anderen aan gemeenschappelijke doelen

♦ Ik geef feedback waar anderen mee verder kunnen

♦ Ik sta open voor feedback

♦ Ik vraag, geef en ontvang hulp