Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Communiceren

Communiceren = duidelijk maken in begrijpelijke taal van meningen en ideeën van zichzelf en anderen, via vragen stellen, luisteren en feedback geven en ontvangen.

Je maakt in begrijpelijke taal je mening en ideeën duidelijk. Je luistert actief naar wat anderen vertellen en stelt vragen. Je geeft en ontvangt feedback.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

COMMUNICEREN

♦ Ik breng iets begrijpelijk onder woorden, zowel mondeling als schriftelijk

♦ Ik presenteer aan anderen op een manier die past bij mij, bij de doelgroep en het doel

♦ Ik let op lichaamstaal bij mezelf en anderen

♦ Ik wissel informatie doelgericht uit (bijvoorbeeld informeren, uitleggen, overtuigen)

♦ Ik luister actief, vat samen en stel vragen ter verduidelijking

♦ Ik maak effectief gebruik van beeldmateriaal om te communiceren

♦ Ik breng ideeën overtuigend over

♦ Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor

♦ Ik stel me open voor ideeën en meningen van anderen