Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Kritisch denken

Kritisch denken = het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen en onderbouwen van een mening en kiezen van de meest geschikte oplossing.

Je controleert veronderstellingen en toetst de betrouwbaarheid van informatie. Je mening onderbouw je met argumenten. Je kunt verschillende perspectieven innemen en kiest de meest geschikte oplossing.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

KRITISCH DENKEN

Ik ga na of wat ik denk over een onderwerp klopt met de feiten

Ik controleer of nieuwe informatie klopt en overeenkomt met informatie die ik al heb

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf werken aan waar ik minder goed in ben

♦ Ik neem afstand van een probleem om het even op me in te laten werken

Ik onderscheid feiten van meningen en betrouwbare van niet betrouwbare bronnen

Ik luister naar de mening van anderen voordat ik mijn mening vorm

♦ Ik onderbouw mijn mening met argumenten

♦ Ik trek een conclusie op basis van feiten of op basis van meetbare of observeerbare gegevens

♦ Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte

Ik neem feedback van anderen in overweging en onderzoek wat ik ervan kan leren

Ik stel mijn eigen mening en ideeën bij op basis van nieuwe informatie