Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Kritisch denken

Kritisch denken = het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen en onderbouwen van een mening en kiezen van de meest geschikte oplossing.

Je controleert veronderstellingen en toetst de betrouwbaarheid van informatie. Je mening onderbouw je met argumenten. Je kunt verschillende perspectieven innemen en kiest de meest geschikte oplossing.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

KRITISCH DENKEN

Ik ga na of wat ik denk over een onderwerp klopt met de feiten

Ik controleer of nieuwe informatie klopt en overeenkomt met informatie die ik al heb

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf werken aan waar ik minder goed in ben

♦ Ik neem afstand van een probleem om het even op me in te laten werken

Ik onderscheid feiten van meningen en betrouwbare van niet betrouwbare bronnen

Ik luister naar de mening van anderen voordat ik mijn mening vorm

♦ Ik onderbouw mijn mening met argumenten

♦ Ik trek een conclusie op basis van feiten of op basis van meetbare of observeerbare gegevens

♦ Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte

Ik neem feedback van anderen in overweging en onderzoek wat ik ervan kan leren

Ik stel mijn eigen mening en ideeën bij op basis van nieuwe informatie

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties