Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Denken over denken

Denken over denken = het bewust denken over de procesvoortgang en het eigen werk en dit beoordelen op effectiviteit. Uit feedback informatie halen voor toekomstig leren en om doelen bij te stellen.

Je denkt bewust na over je eigen werk en hoe dat tot stand is gekomen. Je weet wat sterke punten en verbeterpunten van je aanpak en product zijn. Uit feedback haal je informatie voor toekomstig leren.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

DENKEN OVER DENKEN

♦ Ik geef sterke punten van mijn aanpak en uitwerking aan

♦ Ik geef verbeterpunten van mijn aanpak en uitwerking aan

Ik waardeer de weg naar het resultaat (het proces)

Ik waardeer het resultaat ook als het beter kan

Ik gebruik feedback om me in de toekomst te verbeteren

♦ Ik bekijk situaties vanuit verschillende gezichtspunten (perspectieven)

♦ Ik denk vooruit, handel bewust tijdens activiteiten en kijk terug

♦ Ik zoek al denkend naar verbeterpunten om mezelf te blijven ontwikkelen

Ik ben me bewust van mijn beginniveau en besef dat dat voor anderen anders kan zijn