Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Ict-vaardigheden

Ict-vaardigheden = het toepassen van digitale middelen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken, waaronder het ontwikkelen van producten.

Je past digitale hulpmiddelen toe om informatie te vinden, te gebruiken en te presenteren. Je ontwikkelt digitale producten, gebruikt mulitimedia en leert bijvoorbeeld programmeren.

Hierbij horende kindgerichte doelen waar leerlingen aan kunnen werken:

ICT-VAARDIGHEDEN

♦ Ik kan informatie verzamelen, selecteren en verwerken met digitale programma's

♦ Ik bepaal een geschikte zoekstrategie voor mijn informatievraag

♦ Ik gebruik mediatoepassingen en creëer mediaproducten

♦ Ik bedenk een reeks instructies waarmee ik een bepaald doel kan bereiken (algoritmes ontwerpen)

♦ Ik denk in structuren, redeneer op een logische manier (in stappen) en programmeer met geordende code

♦ Ik beoordeel informatie op betrouwbaarheid en relevantie

♦ Ik draag positief bij aan communicatie op sociale netwerken

♦ Ik ken de richtlijnen van veilig online gedrag en pas deze toe (mediawijsheid)