Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Talent in Ontwikkeling

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat.

Om van latent talent tot zichtbaar talent te komen, vindt een continu ontwikkelingsproces plaats. Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. Zo kunnen persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Daarnaast zijn er zowel op het persoonlijke vlak als in de omgeving uitdagingen en belemmeringen.

Onderstaand model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) laat zien hoe al deze aspecten samenhangen. In dit model komen de inzichten uit diverse theorieën en modellen op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling samen.

Model Talent in Ontwikkeling (Houkema en Kaput, 2011)

Meer informatie over de praktische toepassing van het model 'Talent in ontwikkeling' is te vinden binnen het thema 'Stimulerend signaleren'

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties