Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Wat zie je bij de leerling?

Het (opnieuw) observeren en in kaart brengen van de situatie

Om leerlingen met begaafdheidskenmerken die leer- en/of gedragsproblemen laten zien,  te kunnen begeleiden, is het van belang om eerst goed in kaart te brengen wat er precies aan de hand zou kunnen zijn.

De eerste stap is het signaleren van het gedrag en de leerresultaten van leerlingen die (in een onderwijssituatie) een belemmering opleveren en de optimale ontwikkeling van het kind daarmee in de weg kunnen staan. Daarbij is het van belang om te kijken op welke manier dit gedrag en/of de leerresultaten in kaart gebracht kunnen worden.

Hiertoe zijn verschillende (combinaties van) mogelijkheden om uit te kiezen, zoals:

  • observeren van het gedrag,
  • in gesprek gaan met de leerling,
  • afnemen van een toets,
  • invullen van een ontwikkelings- of gedragslijst etc. 

Door het gedrag en/of de leerresultaten van de leerling vooraf goed in kaart brengen is het ook mogelijk om naderhand te bepalen of de gekozen aanpak tot het gewenste resultaat heeft geleid.