Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Hoe ga je het realiseren?

Het uitvoeren van het plan gedurende minimaal 6-8 weken

Het is nodig gedurende een periode van minimaal 6-8 weken te werken volgens opgesteld plan om verandering te kunnen bewerkstelligen en te ervaren wat werkt en daarna te evalueren. Leerlingen reageren verschillend op veranderingsprocessen, waardoor het belangrijk is hier tijd voor te nemen.

De evaluatie volgt op deze realisatiefase en is ook weer de eerste stap in de cyclus van Handelingsgericht Werken. Om het effect van de aanpak in kaart te brengen, kan gebruik gemaakt worden van dezelfde observatie methodieken die in de eerste fase zijn gebruikt