Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Wat heeft de leerling nodig?

Het analyseren van de situatie, het bepalen wat nodig is om dit te veranderen en het benoemen van de onderwijsbehoeften

Na het goed in kaart brengen van de situatie worden de gegevens geanalyseerd. Het analyseren van de verzamelde gegevens leidt tot een beter begrip van hetgeen de leerling nodig heeft. Hierdoor is het mogelijk om de onderwijsbehoeften van de leerling te benoemen.

Wat heeft de leerling nodig van:

  • de leerkracht
  • medeleerlingen
  • onderwijsomgeving
  • onderwijsmateriaal

Deze stap is essentieel om te kunnen komen tot een plan van aanpak.