Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Wat ga je doen?

Het opstellen van een ondersteuningsplan dat aansluit bij de behoeften en beschikbare mogelijkheden. Dit wordt afgestemd met alle betrokkenen.

In het ondersteuningsplan worden de doelen SMART geformuleerd.

Criterium Toelichting
SMART doelen formuleren
Specifiek Wat wil je precies bereiken?
Wat voor kennis/vaardigheden moeten beheerst worden?
Meetbaar Zorg dat je doelstelling meetbaar is.
Noem meetbare aspecten.
Acceptabel Is er voldoende draagvlak?
Zijn alle betrokkenen het eens met het doel?
Realistisch Is het doel haalbaar voor de school en leerling?
Wat heeft men nodig om aan het doel te kunnen werken?
Tijdgebonden Wanneer moet het doel behaald zijn?

Uitgangspunt hierbij is om leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften te clusteren.

Verder staat in het plan beschreven 'wie doet wat en wanneer'.

Voorbeelden van ondersteuningsplannen zijn te vinden bij de bijdragen van Hulpmiddelen