Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

UniqXL

Acht scholen in het voortgezet onderwijs, verspreid over heel Nederland, hebben de handen ineengeslagen om speciaal onderwijs te bieden aan hoogbegaafde leerlingen. De naam UniqXL verwijst naar de essentie van dit onderwijs: op maat, dus aansluitend bij de uniciteit van hoogbegaafde leerlingen. Het is van deze leerlingen al jaren bekend dat Top-down en Deep-level learning hun voorkeur hebben. De leerlingen volgen speciale vakken, bijvoorbeeld science, actualiteit en Chinees. De leeromgeving is veilig gemaakt door deze kinderen samen te laten optrekken, als groep van leerlingen die een vergelijkbare ontwikkeling doormaken. Het is de bedoeling om deze hoogbegaafden tot hun achttiende of negentiende levensjaar binnen de school te houden. Dat draagt bij aan een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de afgelopen jaren hebben de acht scholen, ieder voor zich, de nodige ervaring opgedaan met onderwijs aan hoogbegaafden. Docenten, directieleden en bestuurders op deze scholen hebben al veel werk verzet om speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vorm te geven op een verantwoorde manier. Door die ervaring nu te bundelen in de Landelijke Expertisekring Onderwijs Hoogbegaafden verwacht men meerwaarde te genereren.

Wilt u meer weten over UniqXL?
Bezoek dan de site van een van de aangesloten scholen of stel uw vraag via e-mail aan de rector van het Ichthus College Dronten, dhr. J.Braam: jbraam@ichthusdronten.nl

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties