Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Gymnasium

Zelfstandige Gymnasia

Sinds de vroege middeleeuwen waren er in vele Nederlandse steden Latijnse scholen. In de loop van de negentiende eeuw werden deze omgevormd tot gymnasia. Daarvan zijn er uiteindelijk zo'n 80 in Nederland geweest. Bij de invoering van de mammoetwet (1968) is de helft van de groep opgegaan in een scholengemeenschap. Sindsdien zijn er 38 zelfstandige gymnasia over. Naast de zelfstandige gymnasia bestonden er gymnasiale afdelingen verbonden aan een scholengemeenschap. Een zelfstandig gymnasium anno 2012 is een relatief kleine school met een duidelijk onderwijsprogramma en een intellectuele sfeer. De 38 gymnasia hebben tezamen bijna 29.000 leerlingen. Dat betekent ongeveer 750 leerlingen per school.

Samenwerking

De samenwerking tussen de zelfstandige gymnasia is begonnen rond 1968. De Werkgroep Schoolleiders Zelfstandige Gymnasia van 1970 werd in 1990 geformaliseerd in de Vereniging Rectoren Zelfstandige Gymnasia (VRZG). In 1998 werd de stichting Landelijk Steunpunt Zelfstandige Gymnasia (LSZG) opgericht. Eind 2009 werden VRZG en LSZG opgevolgd door de SHZG, Stichting Het Zelfstandig Gymnasium.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties