Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Tweetalig Onderwijs

http://www.europeesplatform.nl/tto/wp-content/uploads/sites/6/2013/08/ttologo.jpgTweetalig onderwijs (tto), versterkt talenonderwijs

Bij tweetalig onderwijs (tto) worden andere vakken (bijvoorbeeld geschiedenis en biologie)al vanaf de eerste klas in een andere taal gegeven (dat is in bijna alle gevallen in het Engels). Er wordt in de klas alleen maar een vreemde taal gesproken. Er zijn verschillen in de uitvoering tussen de scholen, hoewel er voor alle scholen drie (door de overheid ) gestelde criteria gelden: maximaal 50% van de lessen mogen in het Engels worden gegeven, het moet kostenneutraal worden uitgevoerd en het mag niet ten koste van het taalniveau Nederlands gaan. In principe is het tweetalig onderwijs toegankelijk voor alle leerlingen, hoewel een havo/vwo advies van de basisschool vaak een toelatingseis is. De taalvaardigheid van de leerling moet bovengemiddeld zijn en zal uit een selectiegesprek moeten blijken of de leerlinge ook daadwerkelijk gemotiveerd is om aan het tweetalige onderwijs deel te nemen. Vaak zijn er extra lessen Engels voor de leerlingen, nemen zij deel aan internationale activiteiten, kunnen zij het profielwerkstuk in het Engels schrijven en/of in het buitenland stage lopen. Volgens de site van het Europees Platform waren er in 2009/2010 112 scholen met een tweetalig vwo en 25 scholen met een tweetalig havo. Ook zijn er 20 vmbo scholen bezig met de voorbereiding op een tweetalig vmbo en is er een school die tweetalig Duits-Nederlands geeft.

Naast het reguliere diploma, kunnen de leerlingen van scholen die door het Europees Platform zijn gecertificeerd in aanmerking komen voor een extra certificaat tweetalig onderwijs. Ook kunnen leerlingen inde laatste twee jaar Engels volgen in het kader van het International Baccalaureate (IB). Hierin kunnen zij examen doen en krijgen dan het IB Certificate uitgereikt.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties