Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Technasium

Een technasium is een middelbare school op havo- en/of vwo- niveau: hier wordt de meer getalenteerde leerling op technisch gebied en bij de bètavakken uitgedaagd. Een technasiumleerling krijgt naast de reguliere examenvakken ook met een ander examenvak te maken, namelijk: Onderzoeken en Ontwerpen. Dit vak verbindt denken met doen en staat centraal in het technasiumcurriculum vanaf klas 1 t/m klas 6.

Als een school een technasium invoert, bouwt de school ook een technasiumwerkplaats die aan bepaalde eisen moet voldoen. In deze werkplaats kunnen leerlingen werken aan hun onderzoeks- en ontwerpopdrachten.Het technasium wil alle leerlingen motiveren voor bèta en techniek. Dit geldt ook voor meisjes. De werkplaats laat een breed spectrum zien van bèta en techniek.

 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties