Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Excellente School

Op 4 februari 2013 reikte de staatssecretaris van OCW de eerste predicaten voor het jaar 2012 uit aan 52 scholen: 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs.

Het predicaat

De excellente scholen ontvangen een predicaat als zichtbare erkenning. Dit krijgen ze in de vorm van een bordje en een logo. Scholen kunnen het bordje aan de muur bevestigen en het logo op hun website plaatsen. Zo kan iedereen zien dat de school excellent is.

Daarnaast biedt OCW elke excellente school een teamactiviteit aan. Scholen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om:

  • een eigen magazine over excellentie te maken,
  • met andere excellente scholen aan tafel te zitten bij een 'inspiratiediner' of
  • een masterclass te organiseren over het puberbrein.

Excellente Scholen ontvangen geen extra geld.

Criteria om scholen te beoordelen

De jury heeft 5 criteria opgesteld waaraan een excellente school moet voldoen:

  • de onderwijsresultaten op verschillende terreinen;
  • de wijze waarop de school omgaat met de omstandigheden van de school;
  • de manier waarop de school het onderwijsproces heeft ingericht;
  • de mate waarin dit onderwijsproces bijdraagt aan behaalde resultaten;
  • het excellentiebeleid van de school, zoals aandacht voor zorgleerlingen of hoogbegaafde leerlingen.

Aanmelding voor predicaat Excellente School 2013

De aanmelding voor het predicaat Excellente School 2013 start in april 2013. Scholen kunnen zich aanmelden op de website Excellente scholen.

Vanaf april 2013 kunnen alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zich aanmelden. Ook in het speciaal onderwijs.

In het voortgezet onderwijs zijn de predicaten onderverdeeld naar schoolsoort: vmbo, mavo, havo, vwo (gymnasium of atheneum) en praktijkonderwijs.

Het predicaat geldt 1 jaar. Om een volgend jaar weer in aanmerking te komen, moeten scholen zich opnieuw aanmelden. Voor scholen die het predicaat in het voorgaande jaar hebben ontvangen, gebruikt de jury een verkorte procedure.

De staatssecretaris van OCW reikt de predicaten voor 2013 waarschijnlijk eind 2013 uit.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties