Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

VWO+

De scholen met een VWO+/VWO extra/plusklasaanbod, hebben meestal een aparte VWO-klas voor leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling. De aannameprocedure voor deze klassen verschilt per school. Zo kan een bepaalde CITO-score of een bepaalde IQ-/testscore gevraagd worden. Soms volstaat het advies van de basisschool. Sommige scholen willen (daarnaast)een intake gesprek met de toekomstige leerling waaruit duidelijk moet worden of de leerling gemotiveerd is voor het extra aanbod (ook mogelijk in de vorm van een sollicitatiebrief). Deze scholen proberen in de plusklassen vooral gemotiveerde, (cognitief) talentvolle leerlingen bijeen te brengen. Er zijn ook scholen die leerlingen een groepsscreening laten ondergaan en dan de leerlingen voor deze klas uitnodigen. De groepsscreening ook wel CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen) testen genoemd, bestaat uit een of meerdere testen die na de gezamenlijke bespreking van de resultaten, de school kunnen helpen bij het in kaart brengen van een leerling op intellectuele capaciteiten, interesses, onderpresteren en welbevinden op school.

Het VWO+ aanbod voor de leerlingen verschilt per school. Het kan zijn dat bepaalde vakken gecompact worden zodat er tijd kan worden vrijgemaakt voor vakoverstijgende projecten of modules. Een plusklas kan een aparte klas zijn binnen de school, het kan echter ook een aanbod voor een bepaalde groep leerlingen zijn die voor een aantal uren in de week bijeenkomt en aan projecten of aan een curriculumoverstijgend vak werken. Voor meer informatie kan het beste bij de school zelf worden geïnformeerd.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties