Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Sportprofiel

Diverse scholen bieden een sportprofiel. Op deze scholen is extra ruimte gecreëerd voor de talentvolle sportieve leerlingen. De school houdt rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, namelijk:

 

  • Flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  • Uitstel of vermindering van huiswerk.
  • Voorzieningen om achterstanden weg te werken die zijn veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden.
  • Een aparte studieruimte.
  • Uitstel of aanpassing van de afname van repetities of schoolonderzoeken.
  • Gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter).
  • Begeleiding van een studie- en sportcoördinator.
  • Bemiddeling bij gebruik van sportaccommodaties.  
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties