Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Talent in Ontwikkeling

Model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011)Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Om tot zichtbare talenten te komen, vindt een continue ontwikkeling plaats. Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. Persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Daarnaast zijn er zowel op het persoonlijke vlak als in de omgeving uitdagingen en belemmeringen, waarmee je kunt leren omgaan.

Wanneer je inzicht hebt in hoe je persoonlijkheid en omgeving van invloed zijn, kun je bewuster keuzes maken. Je leert dan steeds beter hoe je zelf kunt investeren in je eigen ontwikkeling.

De uitdaging is te ontdekken hoe je dit kunt doen op een manier die bij jou past en die aansluit op mogelijkheden in jouw omgeving. Op die manier kun jij met jouw talenten betekenisvol zijn, voor jezelf én voor anderen.

Een - in aanleg aanwezig - (hoog) ontwikkelingspotentieel kan zich uiten in (uitzonderlijke) prestaties op één of meerdere talentgebieden.

Het model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) laat zien hoe al deze aspecten samenhangen. In dit model komen de inzichten uit diverse theorieën en modellen op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling samen. Via de rechtermenu's wordt elk onderdeel van het model toegelicht.