Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Executieve vaardigheden

Executieve vaardigheden zijn vaardigheden die helpen om ons gedrag te reguleren. Deze vaardigheden maken het ons mogelijk:

  • om te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren;
  • om ons gedrag te organiseren en korte termijn behoeften opzij te schuiven ten gunste van langetermijndoelen;
  • om onze activiteiten te plannen en organiseren, onze aandacht ergens op gericht te houden en de uitvoering van een taak vol te houden;
  • om onze emoties te reguleren en onze gedachten te monitoren, zodat we efficiënter en effectiever kunnen werken.

De executieve vaardigheden zijn: reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering, organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie.

Bron: Dawson, P. en Guare, R. (2012). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Amsterdam: Hogrefe.

Om deze vaardigheden verder te ontwikkelen, zijn er verschillende mogelijkheden. SLO heeft materialen ontwikkeld om leerlingen inzicht te geven in hun executieve vaardigheden en gericht te werken aan het verbeteren van deze vaardigheden. De materialen zijn voor een deel gericht op het primair onderwijs (het jonge kind) en voor een deel op leerlingen uit het voortgezet onderwijs.