Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitdagingen

Welke persoonlijke uitdagingen kunnen de ontwikkeling van talenten afremmen?

Persoonlijke uitdagingenUitdagingen hebben betrekking op jouw minder sterke kanten. Vaak ligt dit buiten je comfortzone. Je moet hier extra inspanning voor leveren om ze eigen te maken en je kunt jezelf daarin tegenkomen. Het kan iets zijn wat je triggert, omdat het complex of spannend is, of wat je wilt overwinnen omdat het nodig is. Aan de slag gaan met je uitdagingen vraagt om zelfvertrouwen, veerkracht en lef om het onbekende aan te gaan.

Wat zijn jouw uitdagingen?

Op het persoonlijke vlak kunnen de uitdagingen voor een kind op verschillende terreinen liggen. Deze hebben een belemmerende invloed op zijn ontwikkeling. Zo kan het zelfs zijn dat "te veel van het goede" van een onderliggende kernkwaliteit toch een valkuil wordt.

Als kinderen weten op welke terreinen hun persoonlijke uitdagingen liggen, kunnen zij hier doelbewust zelf aan werken, indien nodig met extra begeleiding of ondersteuning vanuit de omgeving.

Talenten en persoonlijke kwaliteiten kunnen ook ter compensatie ingezet worden bij het overwinnen van persoonlijke uitdagingen. In principe zijn de persoonlijke kwaliteiten altijd het eerste aangrijpingspunt in de begeleiding van leerlingen.

Dubbel bijzonder?

Er zijn ook leerlingen die kenmerken van een leer- en/of gedragsprobleem laten zien. Ook dit kan een optimale ontwikkeling in de weg staan. Dit is vooral aan de orde wanneer er sprake is van een structureel probleem, bijvoorbeeld een onderliggende stoornis. In de meeste gevallen is dit bij (hoog)begaafde leerlingen lastig vast te stellen. Niet zelden worden kenmerken van (hoog)begaafdheid niet (h)erkend en leidt dit tot problemen in de afstemming met de omgeving. Er bestaat dan een grote kans op misdiagnoses.