Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Intakeprocedure

Signaleren dat er (mogelijk) sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid bij een kind kan op elk moment plaatsvinden, maar dient zeker een aandachtspunt te zijn bij de aanmelding van nieuwe leerlingen.

Uit onderzoek en ervaring blijkft dat signalen die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong op jonge leeftijd al heel goed geobserveerd kunnen worden door ouders. De ervaringen die ouders in de voorschoolse jaren hebben met hun kinderen zijn daarom erg belangrijk om bij een warme overdracht aan de orde te laten komen. Naast gedragingen en interesses van kinderen, kunnen ook voorschoolse "prestaties" (bijv. tekeningen, zelf bedachte spellen, of andere producten) van kinderen bij de intake getoond of besproken worden.

Ook medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen al veel signalen opmerken. Daarom is het aan te bevelen om in de eigen regio in afstemming met dergelijke instanties eveneens een goede overdracht te realiseren. Zij kunnen informatie geven over de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie kan van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld: 

  • kind: portfolio (tekeningen en andere producten)
  • ouders: levensloopbeschrijving, indicaties van een ontwikkelingsvoorsprong
  • consultatiebureau
  • crêche/kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal