Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Talenten (aanleg)

Talenten (aanleg)Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend. Je kunt verkennen op welke gebieden jij de meeste potentie hebt. Inzicht in je talenten is nodig om jezelf bewust te ontwikkelen in een richting die bij je past en waar je passie ligt.

Bronnen

  • Gardner
    Meer informatie over Gardner's theorie van meervoudige intelligenties (MI), waarin wordt uitgegaan van verschillende intelligentiegebieden.
  • Heller
    Meer informatie over Heller's multifactorentheorie, waarbij aanleg op verschillende gebieden onder invloed van niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken zich kan ontwikkelen en zichtbaar kan worden in verschillende prestatiedomeinen.
  • Gagne
    Meer informatie over Gagné's 'Differentiated Model of Giftedness and Talent', waarin natuurlijke aanleg in verschillende domeinen ontwikkeld kan worden onder invloed van omgeving, intrapersoonlijke kenmerken en kansen (geluk).