Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgangspunten

Ontwikkelingsproces (persoonlijke groei)Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn ontwikkelbehoeften. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen talenten zichtbaar worden. Stimuleren en signaleren gaan hand in hand en de leerling staat hierbij centraal.

Het is belangrijk dat leerlingen worden ondersteund in hun autonomie-, relatie en competentiebehoeften. De interactie met professionele ondersteunende begeleiders (coaches) en andere belangrijke betrokkenen draagt bij aan een goede relatie met de leerling en helpt de leerling steeds meer zicht te krijgen op zichzelf. Zo komt de leerling steeds beter in beeld en ontwikkelt een realistisch en positief zelfbeeld, waarin het zijn sterke en minder sterke kanten (h)erkent. Ook is er ruimte voor wederzijds begrip, waarmee relaties versterkt worden.

In gesprek gaan met leerlingen over hun kwaliteiten en uitdagingen is belangrijk voor het ontwikkelen van meer zelfinzicht. Zelfverantwoordelijk leren is mogelijk wanneer de leerling leert op welke manier het zichzelf kan sturen in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties krijgt de leerling steeds beter zicht op de eigen mogelijkheden en behoeften. Talenten kunnen ontdekt worden door een gevarieerd aanbod waarin ook ruimte is om in te spelen op verschillen in leervoorkeuren. Door doelgericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van denkvaardigheden leren leerlingen wat het betekent om 'succesvol intelligent' te kunnen zijn.