Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Rijke leeractiviteiten

Een stimulerende leeromgeving is een omgeving die bijdraagt aan het stimuleren en ontwikkelen van talenten, zodat deze talenten worden aangesproken en tot uiting kunnen komen. Rijk onderwijs en signaleren gaan dan ook hand in hand. Stimulerend signaleren vraagt dan ook om een leeromgeving, waarin voor alle leerlingen rijke leeractiviteiten worden aangeboden.

Bespreek met de kinderen zelf wat ze willen leren en stel doelen voor de komende periode. Laat voorbeelden van doelen en van rijke activiteiten zien, zodat ze zelf kunnen kiezen.

Een rijke leeractiviteit...

 • bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng;
 • bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau;
 • bevat authentieke contexten (complexe real-life problemen);
 • doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen;
 • doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden (leervoorkeuren); MI - Gardner;
 • doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden (analytisch, creatief en kritisch); Bloom;
 • doet een beroep op metacognitieve vaardigheden (denken over denken);
 • stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing);
 • stimuleert tot een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid);
 • lokt uit tot een reflectieve houding (evaluatie, zelfreflectie)
 • draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen (kwaliteiten, leer- en denkvoorkeuren)