Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Inspelen op behoeften

Wat heeft 'deze' leerling 'op dit moment' nodig op cognitief, sociaal en emotioneel gebied?

Het is belangrijk dat kinderen zich op cognitief, sociaal én emotioneel gebied evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarom is het nodig dat er voor alle leerlingen optimaal in hun behoeften voorzien wordt.

Binnen het onderwijs betekent dit onder andere dat er een breed aanbod van onderwijsarrangementen beschikbaar moet zijn, zowel binnen als buiten de eigen groep of school. Dan kan er een keuze gemaakt worden uit een combinatie van: compacten, verrijken, versnellen en/of peergroeponderwijs. Welke keuzes optimaal zijn, verschilt per leerling.

Om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen, zijn de volgende vragen richtinggevend:

  • Hoe komen de basisbehoeften aan competentie, autonomie en relatie tot recht?
  • Hoe kan aangesloten worden op het actuele ontwikkelingsniveau, zodat een doorgaande ontwikkeling geborgd is?
  • Hoe kan rekening gehouden worden met verschillen in leervoorkeuren?
  • Hoe kunnen analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden succesvol ontwikkeld worden?

Via de rechtermenu's vindt u aanknopingspunten die richting helpen geven bij de verkenning van deze vragen.

 

Binnen het 'Primair onderwijs' vindt u informatie over diverse schoolbrede onderwijsaanpassingen die randvoorwaardelijk zijn om recht te doen aan verschillen.

 

Primair
onderwijs