Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Doorgaande ontwikkeling

Hoe kan aangesloten worden op het actuele ontwikkelingsniveau, zodat een doorgaande ontwikkeling geborgd is?

Om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken, is het in de eerste plaats noodzakelijk om zicht te hebben op het actuele ontwikkelingsniveau (beheersingsniveau). Op grond hiervan kan aanbod en begeleiding geboden worden in de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky).

Hier volgt binnenkort informatie over de manier waarop het huidige niveau vastgesteld kan worden op basis van gesprekken met leerlingen en ouders, uw eigen beeld en analyse en interpretatie van beschikbare (toets)gegevens, inclusief stappenplannen en suggesties voor vervolgstappen