Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Basisbehoeften

Hoe komen de behoeften aan competentie, autonomie en relatie tot recht?

Naast algemene onderwijsbehoeften die zich kunnen vertalen naar didactische aanpassingen, zijn er ook drie psychologische basisbehoeften. Dit zijn de behoefte aan competentie, autonomie en relatie. Voor leerlingen is het belangrijk dat er ook aandacht is voor deze behoeften.
 

Competentie: vertrouwen en plezier in eigen kunnen

Kinderen merken dat ze dingen weten en kunnen. Ze ontwikkelen zich naar vermogen en krijgen daarvoor waardering van anderen (leerkracht en medeleerlingen). Leren wordt betekenisvoller als kinderen invloed hebben op wat en hoe ze leren.
 

Autonomie: ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen

Kinderen mogen zelf beslissingen nemen en keuzes maken. Ze dragen verantwoordelijkheid voor hun initiatieven en activiteiten. Hun gevoel van autonomie wordt versterkt wanneer zij zich betrokken voelen bij belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving.
 

Relatie: je veilig en geaccepteerd voelen

Kinderen ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen en werken. Het gevoel van relatie wordt versterkt als kinderen invloed hebben op de manier waarop er met ze wordt omgegaan.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties