Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Peergroeponderwijs

Verrijkingsgroep of plusklas

Begaafde leerlingen hebben veel baat bij de (fysieke!) ontmoeting met gelijkgestemden. Dit is mogelijk door deel te nemen aan een binnen- of buitenschoolse verrijkingsgroep/ plusklas. Hierin wordt (bij voorkeur minstens een dagdeel per week) een op de leerlingen afgestemd rijk en gevarieerd aanbod geboden.

Peergroeponderwijs is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld. Daarnaast is de spiegeling aan ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel én cognitief gebied. In de 'peergroep' kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hún niveau samen leren en uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Deze onderwijsaanpassing heeft betrekking op gemiddeld circa 5-10% van de leerlingen.

Er zijn ook leerlingen, die (tijdelijk) beter tot hun recht komen in een speciale klas voor (hoog)begaafden. Bij dit "voltijds HB onderwijs" is het onderwijs gedurende (vrijwel) de hele week erop ingericht om aan te kunnen sluiten op specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Meer informatie over de doelen van een 'peergroep' en over de organisatie en meerwaarde hiervan vind je via de rechter submenu's.

» Bekijk het overzicht van schoolprofielen op deze website met een 'peergroep' (plusklas)